Vrienden


Schenking en legaten

Een belangrijk deel van de museumcollectie dankt het museum aan donaties van particulieren en bedrijven.

De Stichting Vrienden stelt eenmalige financiële schenkingen buitengewoon op prijs. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen zowel bestaan uit een eenmalige schenking als uit een lijfrente. Én sinds 1 januari 2012 is het fiscaal nog aantrekkelijker om een schenking te doen aan Stichting Vrienden Museum Speelklok vanwege de Geefwet.

De Geefwet geeft een extra stimulans voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan een culturele instelling. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25% voor de inkomstenbelasting en 50% voor de vennootschapsbelasting. Natuurlijk kunnen schenkingen ook in natura worden gedaan: velen schonken het museum waardevolle collectiestukken.

Een bijzondere vorm van schenken is een schenking via een legaat. Zo kreeg de Stichting Vrienden in 2006 zelfs een compleet herenhuis waarin momenteel het Restauratieatelier is gevestigd via een erfenis. Maar ook vele kleinere legaten hebben het in de afgelopen 55 jaar mogelijk gemaakt dat het museum inmiddels de belangrijkste collectie mechanische muziekinstrumenten ter Wereld tentoon kan stellen.

Wilt u meer informatie of advies over schenkingen of legaten? Neem dan contact op door te mailen naar vrienden@museumspeelklok.nl.

Terug naar boven
Privacy Statement Disclaimer ontworpen & ontwikkeld door Eagerly Internet

Wij maken gebruik van cookies om je websitebezoek 'slimmer' te maken en omwille van statistieken.