Schenken en nalaten

Een belangrijk deel van de museumcollectie dankt het museum aan donaties van particulieren en bedrijven.

Vrouw kijkt naar een gouden beeld achter glas
Vrouw kijkt naar een gouden beeld achter glas

Met jouw steun kan de muzikale collectie behouden blijven voor de toekomst. Jouw schenking kan daarnaast belastingvoordeel opleveren. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen zowel bestaan uit een eenmalige schenking als uit een lijfrente. Sinds 2012 is het bedrag dat je in aftrek brengt hoger dan je daadwerkelijke gift. Stichting Vrienden van Museum Speelklok heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum!

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan Museum Speelklok mag je voor de berekening van je aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven jouw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt dan niet.

Voor niet-periodieke giften gelden fiscale beperkingen. Je kan zo’n gift pas in mindering brengen op je inkomen voor zover deze hoger is dan 1% van het verzamelinkomen. Het maximum van niet-periodieke giften is gesteld op 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het kan voor jou voordeliger zijn om je gift over meerdere jaren te spreiden.

Fonds op Naam

Deze eenmalige schenking is belasting aftrekbaar. Je krijgt bij een Fonds op Naam zelf een inhoudelijke rol in het bepalen waar het museum het door jou geschonken bedrag aan zal besteden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: onderzoek, collectie, of aandacht voor een speciale doelgroep. Jouw fonds wordt vermeld op onze website, in het jaarverslag en op alle uitingen die direct betrekking hebben op het door jou gekozen onderwerp. Wij denken graag met je mee. Het proces kan, indien gewenst, begeleid worden door specialisten.

Nalaten

Een bijzondere vorm van schenken is een schenking via een nalatenschap. Zo kreeg de Stichting Vrienden in 2006 zelfs een compleet herenhuis waarin momenteel het Restauratieatelier is gevestigd via een erfenis. Maar ook vele kleinere nalatenschappen hebben het in de afgelopen 60 jaar mogelijk gemaakt dat het museum inmiddels de belangrijkste collectie mechanische muziekinstrumenten ter wereld tentoon kan stellen. Voor de aftrekpost geldt de getaxeerde waarde van het object. De rekenmethode voor objecten is hetzelfde als voor financiële giften.

ANBI-informatie

Naam: Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
KVK-nummer: 41177803
RSIN: 804205103
Postadres: Stichting Vrienden van Museum Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht