Steun ons


Schenkingen en legaten

Een belangrijk deel van de museumcollectie dankt het museum aan donaties van particulieren en bedrijven.

Met jouw steun kunnen we spraakmakende tentoonstellingen maken, bijzondere aankopen doen en restauraties uitvoeren zodat de muzikale collectie blijft behouden voor de toekomst. Jouw schenking kan daarnaast belastingvoordeel opleveren. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen zowel bestaan uit een eenmalige schenking als uit een lijfrente. Sinds 2012 is het bedrag dat je in aftrek brengt hoger dan je daadwerkelijke gift. Op deze pagina vind je informatie over de Geefwet.

Stichting Vrienden van Museum Speelklok heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum en maakt het mogelijk om de muzikale collectie ook voor toekomstige generaties te behouden.

Bij schenkingen ontvang je de volgende voordelen:

 • Altijd gratis entree tot het museum
 • 25% korting op de entreeprijs voor een introducé
 • 10% korting in de Museumwinkel
 • De nieuwsbrief met speciale primeurs over het museum
 • Exclusieve previews van tentoonstellingen
 • Uitnodiging voor de officiële opening van tentoonstellingen
 • Uitnodigingen voor de Utrecht Borrel en het Utrecht Diner

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan Museum Speelklok mag je voor de berekening van je aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000,-. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250,-. Boven de € 5.000,- blijven jouw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000,-.

Stel, je schenkt € 1.000,- per jaar. Voor de aftrekpost mag je dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is jouw aftrekpost dus € 1.250,-. Bij het toptarief van 52% krijg je van € 1.000,- dus € 650,- van de fiscus terug. Een gift van € 1.000,- kost dan uiteindelijk € 350,-.

Voor niet-periodieke giften gelden fiscale beperkingen. Je kan zo’n gift pas in mindering brengen op je inkomen voor zover deze hoger is dan 1% van het verzamelinkomen. Het maximum van niet-periodieke giften is gesteld op 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het kan voor jou voordeliger zijn je gift over meerdere jaren te spreiden.

Fonds op naam

Deze eenmalige schenking is belasting aftrekbaar. Je krijgt bij een fonds op naam zelf een inhoudelijke rol in het bepalen waar het museum het door jou geschonken bedrag aan zal besteden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: onderzoek, collectie, presentatie, educatie, aandacht voor een speciale doelgroep etc. Indien je dat wenst, wordt jouw fonds vermeld op onze website, in het jaarverslag en op alle uitingen die direct betrekking hebben op het door jou gekozen onderwerp. Sinds 2007 is het mogelijk een Fonds op Naam op te richten. Wij helpen je daar graag mee. Hiervoor kan je contact opnemen via vrienden@museumspeelklok.nl. Het proces kan, indien gewenst, begeleid worden door specialisten.

Legaat

Een bijzondere vorm van schenken is een schenking via een legaat. Zo kreeg de Stichting Vrienden in 2006 zelfs een compleet herenhuis waarin momenteel het Restauratieatelier is gevestigd via een erfenis. Maar ook vele kleinere legaten hebben het in de afgelopen 60 jaar mogelijk gemaakt dat het museum inmiddels de belangrijkste collectie mechanische muziekinstrumenten ter Wereld tentoon kan stellen. Voor de aftrekpost geldt de getaxeerde waarde van het object. De rekenmethode voor objecten is hetzelfde als voor financiële giften.

Wil je meer informatie of advies over schenkingen of legaten? Neem dan contact op door te mailen naar vrienden@museumspeelklok.nl.

Officiële ANBI-informatie

 • Naam: Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
 • KVK-nummer: 41177803
 • RSIN: 804205103
 • Postadres: Stichting Vrienden van Museum Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
Terug naar boven
Privacy Statement Disclaimer ontworpen & ontwikkeld door Eagerly