Educatie


Basisonderwijs

Museum Speelklok heeft haar onderwijsaanbod vernieuwd! Er zijn vrolijke lessen voor zowel de onder-, midden- en bovenbouw van het basis onderwijs!

Een schoolreisje voor een groep organiseren? Dan ben je bij Museum Speelklok aan het juiste adres. Elk programma voor een schoolreisje bestaat uit een eenvoudig te geven en pakkende voorbereidende les, een klinkend bezoek aan het museum en een prikkelende afsluitende les voor het basis onderwijs. Muziek, techniek en geschiedenis spelen in elk onderwijsprogramma een eigen passende rol.

Het onderwijs aanbod sluit aan op diverse kerndoelen en leergebieden en vormt daarmee een leerzaam en vrolijk schoolreisje in Utrecht. Bovendien werken de onderwijsprogramma’s woordenschat vergrotend, haken ze in op de 21ste eeuwse vaardigheden, spreken ze cognitieve basisvaardigheden aan en sluiten ze aan op de leefwereld van de leerlingen. In het aanbod voor de bovenbouw worden de leerlingen gestimuleerd tot het zelf doen van onderzoek aan de hand van diverse bronnen.

Het nieuwe onderwijsaanbod zorgt ervoor dat elk kind in zijn basisschoolloopbaan wel drie keer naar Museum Speelklok kan komen! Museum Speelklok biedt scholen daarnaast ook de kans om met alle leerlingen langs te komen in het kader van bijvoorbeeld een themaweek. En zijn er specifieke wensen vanuit school? Dan is er ook de mogelijkheid dat Museum Speelklok een schoolreisje voor basisscholen op maat maakt. Neem hiervoor contact op met Jan Kees Kuijs door te mailen naar jkkuijs (at) museumspeelklok.nl.

1. Het is Toon die de muziek maakt! Groep (2,) 3

De makkelijk te geven voorbereidende les begint met een groepsgesprek over muziek. Daarna lees je het spannende verhaal voor over het orgelaapje Toon. Tussendoor zingen de leerlingen liedjes en leren ze nieuwe woorden. Een knutselactiviteit sluit de voorbereidende les af. Tijdens de Muzikale Rondleiding door het museum worden de instrumenten live gedemonstreerd en wordt er op speelse wijze uitleg gegeven over verschillende instrumenten. En er mag natuurlijk gedanst worden door iedereen! In de Muziekfabriek van Museum Speelklok legt orgelaapje Toon vervolgens spelenderwijs aan de kinderen van groep 2 en 3 uit wat een zelfspelend muziekinstrument is en hoe het werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag en maken aan de hand van duidelijke voorbeelden een eenvoudig liedje voor een zelfspelend muziekinstrument. Zowel techniek als muziek komen ruimschoots aan bod. In de afsluitende les maken de leerlingen bijvoorbeeld een tekening die je aan het museum stuurt. Eens in de maand plaatst het museum een selectie hiervan op de website van het museum.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

 • Kerndoelen: 1, 45, 54, 55, 56
 • Entreeprijs per leerling: €3,50
 • Entreeprijs voor docent: €6,50
 • Programmaduur: 1,5 uur

2. Daar zit muziek in! Groep (3,) 4, 5

Tijdens de makkelijk te geven voorbereidende les doen de leerlingen een geluidenquiz, bekijken ze een filmpje, discussiëren ze over muziek en sluiten ze af met een muzikale opdracht. Tijdens de Muzikale Rondleiding door het museum worden de instrumenten live gedemonstreerd en wordt er op speelse wijze uitleg gegeven over verschillende instrumenten. Natuurlijk mag er gedanst worden door iedereen! In de Muziekfabriek van het museum wordt vervolgens door middel van een hands-on activiteit aan de kinderen van groep 3 t/m 5 uitgelegd wat een zelfspelend muziekinstrument is en hoe het werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag met het componeren, programmeren en het laten spelen van een zelfspelend muziekinstrument. Zowel techniek als muziek komen ruimschoots aan bod. Ook kunnen de leerlingen, aan de hand van de voorbereidende les, aan de slag met de Geluidenquiz van Museum Speelklok. Tijdens de afsluitende les krijgen de leerlingen een tekst-, foto-, muziek of tekenopdracht. Jij stuurt de mooiste resultaten naar het museum en het museum plaats eens in de maand een selectie van de inzendingen op de site van het museum.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

3. Magische Muziekmachines Groep (5,) 6, 7, 8

In de voorbereidende les bekijken de leerlingen eerst een filmpje ter introductie. Vervolgens wordt de klas verdeeld in drie groepen met verschillende interessegebieden. Elke leerling kiest of hij/zij in de groep Techniek, Muziek of Geschiedenis wil zitten. Elke groep doet op zijn interessegebied online onderzoek naar 1 van de instrumenten van Museum Speelklok. In een korte presentatie aan de medeleerlingen komen alle interessegebieden weer samen. Tijdens het bezoek aan het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij de magische instrumenten live worden gedemonstreerd en er van alles wordt verteld over de techniek, de muziek en de geschiedenis van de muzikale collectie. Vervolgens bezoeken ze de Museum Expeditie, waar ze, aan de hand van een werkblad, onderzoek doen op het gebied van de drie verschillende interessegebieden. Tot slot bezoeken de leerlingen het Restauratieatelier van het museum, waar ze zelf – op hun interesse gebied – vragen kunnen stellen aan de restauratoren. Tijdens de afsluitende les op school schrijven de leerlingen een pakkende tekst over een collectiestuk voor op de website van het museum. Museum Speelklok plaatst eens in de maand daadwerkelijk een selectie van deze teksten.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

4. Onderwijsprogramma Robots love Music: Laat een muziekrobot spelen, jij programmeert! Groep 4 t/m 8

Tot en met 3 maart 2019 is in Museum Speelklok de tentoonstelling Robots love Music te zien. Hier ontdek je dat robots ook creatief kunnen zijn, kunnen communiceren en zelfs muziek kunnen maken en componeren! In het bijbehorende lesprogramma leren de leerlingen hoe ze op een eenvoudige manier zelf een robot kunnen programmeren om een liedje op een instrument te laten spelen. Leren programmeren met de onderwijsrobot is gemakkelijk, leuk en intuïtief. Uiteraard speelt de robot aan het eind al deze liedjes voor de hele klas! De leerlingen leren over muziek, techniek, geschiedenis en de toekomst. Ze realiseren zich dat de aanwezigheid van muziek vroeger niet zo vanzelfsprekendheid was als nu. Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, als op school en thuis. Om hier goed mee om te gaan is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met technologie, zodat ze hier vertrouwd mee raken en de (on)mogelijkheden leren kennen. Aanvullend op dit lesprogramma is er een voorbereidende les en afsluitende les.

 • Programmeer zelf een robot
 • Muzikale rondleiding
 • Leer over muziek van toen en nu
 • Ontdek de eerste muziekrobot

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

 • Kerndoelen: 44, 45, 54, 55, 56
 • Entreeprijs per leerling: €3,50
 • Entreeprijs voor docent: €6,50
 • Programmaduur: 1,5 uur (inclusief bezoek aan tentoonstelling Robots love Music)
 • 25 september 2018 – 1 maart 2019 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • De onderwijsrobot is een product van robotsindeklas.nl.

Voor reserveringen voor schoolreisjes met de basisschool kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het museumsecretariaat via 030 232 60 82.

 

Terug naar boven
bez
Privacy Statement Disclaimer ontworpen & ontwikkeld door Eagerly Internet

Wij maken gebruik van cookies om je websitebezoek 'slimmer' te maken en omwille van statistieken.

ok