Educatie


Basisonderwijs

Museum Speelklok heeft haar onderwijsaanbod vernieuwd! Er zijn vrolijke lessen voor zowel de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs!

Een schoolreisje voor een groep organiseren van het basisonderwijs? Dan ben je bij Museum Speelklok aan het juiste adres. Elk programma voor een schoolreisje van het basisonderwijs bestaat uit een eenvoudig te geven en pakkende voorbereidende les, een klinkend bezoek aan het museum en een prikkelende afsluitende les voor het basisonderwijs. Muziek, techniek en geschiedenis spelen in elk onderwijsprogramma een eigen passende rol.

Reserveren
Neem voor alle informatie en het reserveren van een klassenbezoek vooraf contact met ons op door te mailen naar info@museumspeelklok.nl.

Het onderwijsaanbod sluit aan op diverse kerndoelen en leergebieden en vormt daarmee een leerzaam en vrolijk schoolreisje in Utrecht. Bovendien werken de onderwijsprogramma’s woordenschat vergrotend, haken ze in op de 21e-eeuwse vaardigheden, spreken ze cognitieve basisvaardigheden aan en sluiten ze aan op de leefwereld van de leerlingen. In het aanbod voor de bovenbouw worden de leerlingen gestimuleerd tot het zelf doen van onderzoek aan de hand van diverse bronnen.

Het nieuwe onderwijsaanbod zorgt ervoor dat elk kind in zijn basisschoolloopbaan wel drie keer naar Museum Speelklok kan komen! Museum Speelklok biedt scholen van het basisonderwijs daarnaast ook de kans om met alle leerlingen langs te komen in het kader van bijvoorbeeld een themaweek. En zijn er specifieke wensen vanuit school? Dan is er ook de mogelijkheid dat Museum Speelklok een schoolreisje voor basisscholen op maat maakt. Neem ook hiervoor contact op info@museumspeelklok.nl.

1. Het is Toon die de muziek maakt! – Groep (2,) 3

De makkelijk te geven voorbereidende les begint met een groepsgesprek over muziek. Daarna lees je het spannende verhaal voor over het orgelaapje Toon. Tussendoor zingen de leerlingen liedjes en leren ze nieuwe woorden. Een knutselactiviteit sluit de voorbereidende les af. Tijdens de Muzikale Rondleiding door het museum worden de instrumenten live gedemonstreerd en wordt er op speelse wijze uitleg gegeven over verschillende instrumenten. En er mag natuurlijk gedanst worden door iedereen! In de Muziekfabriek van Museum Speelklok legt orgelaapje Toon vervolgens spelenderwijs aan de kinderen van groep 2 en 3 uit wat een zelfspelend muziekinstrument is en hoe het werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag en maken aan de hand van duidelijke voorbeelden een eenvoudig liedje voor een zelfspelend muziekinstrument. Zowel techniek als muziek komen ruimschoots aan bod. In de afsluitende les maken de leerlingen bijvoorbeeld een tekening die je aan het museum stuurt. Eens in de maand plaatst het museum een selectie hiervan op de website van het museum.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

  • Kerndoelen: 1, 45, 54, 55, 56
  • Entreeprijs per leerling: €3,75
  • Entreeprijs voor docent: €7,-
  • Programmaduur: 1,5 uur

2. Daar zit muziek in! – Groep (3,) 4, 5

Tijdens de makkelijk te geven voorbereidende les doen de leerlingen een geluidenquiz, bekijken ze een filmpje, discussiëren ze over muziek en sluiten ze af met een muzikale opdracht. Tijdens de Muzikale Rondleiding door het museum worden de instrumenten live gedemonstreerd en wordt er op speelse wijze uitleg gegeven over verschillende instrumenten. Natuurlijk mag er gedanst worden door iedereen! In de Muziekfabriek van het museum wordt vervolgens door middel van een hands-on activiteit aan de kinderen van groep 3 t/m 5 uitgelegd wat een zelfspelend muziekinstrument is en hoe het werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag met het componeren, programmeren en het laten spelen van een zelfspelend muziekinstrument. Zowel techniek als muziek komen ruimschoots aan bod. Ook kunnen de leerlingen, aan de hand van de voorbereidende les, aan de slag met de Geluidenquiz van Museum Speelklok. Tijdens de afsluitende les krijgen de leerlingen een tekst-, foto-, muziek of tekenopdracht. Jij stuurt de mooiste resultaten naar het museum en het museum plaats eens in de maand een selectie van de inzendingen op de site van het museum.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

3. Programmeer jezelf – Groep 3, 4, 5

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. En … ze maken ook muziek. In dit lesprogramma leer je – in een pakkende rondleiding met het thema muziekmakende robots – dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. Vervolgens gaan de leerlingen met behulp van een Makey Makey ‘muziekinstrumenten’ maken van bijvoorbeeld fruit, zichzelf en andere objecten. Met behulp van programmeerkaartjes kan een eenvoudig liedje worden gecomponeerd en gepeeld op deze bijzondere ‘muziekinstrumenten’.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

4. Magische Muziekmachines – Groep (5,) 6, 7, 8

In de voorbereidende les bekijken de leerlingen eerst een filmpje ter introductie. Vervolgens wordt de klas verdeeld in drie groepen met verschillende interessegebieden. Elke leerling kiest of hij/zij in de groep Techniek, Muziek of Geschiedenis wil zitten. Elke groep doet op zijn interessegebied online onderzoek naar 1 van de instrumenten van Museum Speelklok. In een korte presentatie aan de medeleerlingen komen alle interessegebieden weer samen. Tijdens het bezoek aan het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij de magische instrumenten live worden gedemonstreerd en er van alles wordt verteld over de techniek, de muziek en de geschiedenis van de muzikale collectie. Vervolgens bezoeken ze de Museum Expeditie, waar ze, aan de hand van een werkblad, onderzoek doen op het gebied van de drie verschillende interessegebieden. Tot slot bezoeken de leerlingen het Restauratieatelier van het museum, waar ze zelf – op hun interesse gebied – vragen kunnen stellen aan de restauratoren. Tijdens de afsluitende les op school schrijven de leerlingen een pakkende tekst over een collectiestuk voor op de website van het museum. Museum Speelklok plaatst eens in de maand daadwerkelijk een selectie van deze teksten.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

5. Componeren en Improviseren – Groep 6, 7, 8

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. En … ze maken ook muziek. In dit lesprogramma leer je – in een pakkende rondleiding met het thema muziekmakende robots – dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. Ze werken bijvoorbeeld veelal met dezelfde techniek! De leerlingen ervaren zelf – met behulp van de Musicon – hoe je een nummer componeert en programmeert in een zelfspelend muziekinstrument. Vervolgens gaan de leerlingen samen met een robot drummen, raden ze of muziek door een mens of machine is gemaakt, en componeren ze samen met een robot een gloednieuw muziekstuk.

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

6. Roadshow – Groep 4, 5, 6, 7, (8)

De gloednieuwe, knalgele en interactieve Speelklok Roadshow van Museum Speelklok is een rijdend museum met daarop van alles te doen, te leren en te ontdekken. Ga op je eigen school mee op ontdekkingsreis in de wereld van de zelfspelende instrumentenDeze magische muziekmachines spelen live en maken dus geen gebruik van vooraf opgenomen muziek.  Draai zelf aan een orgel, ontdek de geschiedenis van straatorgels, doe de Toon-speurtocht en maak zelf muziek!  Wil je weten hoe de magische muziekmachines werken? Je ontdekt het in de Speelklok Roadshow bij jou op school! 

Aantal leerlingen: max. 30, schoolbegeleiders: min. 2

Terug naar boven
Privacy Statement Disclaimer ontworpen & ontwikkeld door Eagerly Internet