Steun ons


Introductie

Draag je Museum Speelklok en de collectie een warm hart toe? Word dan vriend van het museum en sluit je aan bij het vrolijkste museum van Nederland!

Met jouw steun kunnen wij heel veel mensen laten genieten van alles wat er in ons museum te zien én te horen is. Jouw bijdrage komt namelijk rechtstreeks ten goede aan de unieke collectie van zelfspelende muziekinstrumenten. Je kan ons helpen door vriend te worden, of een eenmalige bijdrage over te maken.

Doneer aan het museum

Wil je Museum Speelklok een extra steuntje in de rug geven? Gebruik dan een van onderstaande doneerknoppen om een eenmalige donatie te maken. Elke bijdrage wordt ontzettend gewaardeerd! Maak je liever direct een bedrag over? Dat kan via NL17 RABO 0350 0323 00 t.n.v. Stichting Vrienden van Museum Speelklok onder vermelding van ‘Eenmalige bijdrage’.

Als je een donatie doet, dan ontvangen wij geen contactgegevens van je. Daarom willen wij je bij voorbaat bedanken voor jouw bijdrage!

Dankzij de steun van onze vrienden is er de afgelopen 60 jaar veel gerealiseerd in het museum. Er zijn bijzondere instrumenten aangekocht en grote restauraties uitgevoerd. Mede dankzij de Stichting Vrienden van Museum Speelklok speelt het 19e-eeuwse kermisorgel de Lange Gavioli, na een grootscheepse restauratie, weer in de buitenlucht als ambassadeur van het museum en van de stad Utrecht. Er zijn verschillende interessante aankopen gedaan, zoals het topstuk de Weber Maesto en de aanschaf van de Clay klok. Met een grote schenking kon in 2007 de verbouwing van het Restauratieatelier worden gerealiseerd.

Door een actieve en bloeiende kring van vrienden zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt op het gebied van beheer en behoud van de collectie van Museum Speelklok. Naast jaarlijkse donaties krijgt de Stichting Vrienden ook regelmatig eenmalige schenkingen of legaten.

Bestuur van de Stichting Vrienden Museum Speelklok

  • Sanne Dijkgraaf (voorzitter)
  • Joost Wagenaar (secretaris)
  • Ronald van Maldegem (penningmeester)
  • Willemijn Raymakers – de Koning
  • Rogier Wagenaar

Voor meer informatie over de Stichting Vrienden kan je contact opnemen met het secretariaat: vrienden@museumspeelklok.nl.

Terug naar boven
Privacy Statement Disclaimer ontworpen & ontwikkeld door Eagerly